เกี่ยวกับพรพันพระ

ยินดีต้อนรับสู่พรพันพระ เราต้องการเป็นมากกว่าร้านพระเครื่อง เรามุ่งมั่นจะสร้างสังคมของคนที่รักและสนใจพระเครื่อง สามารถเก็บสะสมพระเครื่องได้อย่างสบายใจ  และเรามุ่งมั่นจะสร้างมาตรฐานใหม่ของตลาดพระเครื่อง เพื่อให้พระเครื่องเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะกับการลงทุนอย่างแท้จริง

พรพันพระเข้าใจปัญหาของเจ้าของพระเครื่องที่ต้องการขายพระเครื่องของตนเอง แต่ขาดเครื่องมือในการขายพระเครื่องที่ดีพอ ไม่มีช่องทางในการเข้าถึงผู้สนใจซื้อเป็นจำนวนมาก และไม่มีอำนาจที่จะกำหนดราคาพระเครื่องตามความเหมาะสมและเป็นธรรม

พรพันพระเข้าใจในความกังวลของผู้ซื้อพระเครื่องที่กังวลว่าพระที่ซื้อมาเป็นพระแท้หรือไม่ ราคาที่ซื้อเหมาะสมหรือไม่ และกังวลต่อไปว่าเมื่อต้องขายพระเครื่อง จะสามารถหาผู้ซื้อได้หรือไม่ และจะถูกกดราคาอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่

พรพันพระจะเข้ามาดูแลทั้งฝ่ายผู้ขายพระเครื่องและฝ่ายผู้ซื้อพระเครื่อง และเพื่อความโปร่งใสในการทำหน้าที่ของเรา พรพันพระจะไม่เข้าเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายพระเครื่องนั้นเอง (เว้นแต่เป็นพระเครื่องที่ลูกค้าได้มีการซื้อจากทางเรา) เราจะไม่หาประโยชน์จากส่วนต่างราคาซื้อและราคาขาย แต่เราจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายพระเครื่องระหว่างเจ้าของพระกับผู้ซื้อพระเครื่องเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่าย

ในส่วนของผู้ฝากขายพระเครื่อง

ผู้ฝากขายพระเครื่องและพรพันพระจะเป็นผู้กำหนดมูลค่าพระเครื่องร่วมกัน โดยผู้ฝากขายพระเครื่องจะรับผิดชอบในความแท้จริงและประวัติที่มาของพระเครื่อง และพรพันพระจะรับผิดชอบในการทำการตลาดและขายพระเครื่องดังกล่าว โดยจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเมื่อขายพระเครื่องนั้นได้เท่านั้น

พรพันพระจะรับประกันความเสียหายหรือความสูญหายของพระเครื่องในระหว่างที่ฝากขาย และมั่นใจได้ว่า ผู้ฝากขายพระเครื่องจะได้รับเงินค่าพระเครื่องครบถ้วนเมื่อขายได้ และพรพันพระจะเป็นผู้ดูแลลูกค้าผู้ซื้อพระเครื่องดังกล่าวต่อไปแต่ผู้เดียว

ในส่วนของผู้ซื้อพระเครื่อง

พรพันพระเป็นแหล่งรวมพระเครื่องสำหรับคนที่ต้องการสะสมพระเครื่อง ไม่ว่าจะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อเป็นสินทรัพย์ หรือเพื่อการลงทุน พรพันพระจะจัดหาพระแท้และมีแนวโน้มจะเป็นที่นิยมในอนาคต พระเครื่องทุกองค์ที่ซื้อจากพรพันพระ พรพันพระจะรับประกันความแท้ของพระเครื่องตลอดไป

นอกจากนี้ พรพันพระได้สร้างกลไกที่เพิ่มโอกาสให้ผู้สะสมพระเครื่องสามารถทำกำไรและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในพระเครื่อง โดยลูกค้าสามารถขายคืน ขายฝาก กับฝากขายได้กับพรพันพระ ตลอดจนจะได้รับการดูแลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายจากพรพันพระ (รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากลิงค์ : สิทธิประโยชน์สมาชิก)